เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
35   คน
สถิติทั้งหมด
10796   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
ภาพกิจกรรม ทต.เปือยน้อย
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา
 • กิจกรรมจิตอาสา
  กิจกรรมจิตอาสา
 • มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
 • มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
 • บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน...
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน...
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกั...
  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกั...
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ตรวจตลาด
  ตรวจตลาด
 • แห่เทียนวันเข้าพรรษา
  แห่เทียนวันเข้าพรรษา
 • ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษากับคณะครูโรงเรี...
  ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษากับคณะครูโรงเรี...
 • ผ้าป่าฮักแพงเบิ่งแยงกัน
  ผ้าป่าฮักแพงเบิ่งแยงกัน
 • อบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 6
  อบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 6
 • ตรวจ LPA
  ตรวจ LPA
 • มอบเงินผู้ประสบภัยพิบัติ
  มอบเงินผู้ประสบภัยพิบัติ
 • ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
 • ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม
  ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม
 • โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสตรี
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสตรี
สิบตำรวจโท บัญชา คงนวนอินทร์
สิบตำรวจโท บัญชา คงนวนอินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลเปือยน้อย
นายสุพันธ์ แทนซิน
นายสุพันธ์ แทนซิน
ประธานสภาเทศบาล
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเปือยน้อย
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเปือยน้อย
โทร.043 494 119

ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันดา บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 21/09/3108 โดย : เจ้าหน้าที่ 23
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างสระหนองหิน (ช่วงที่ ๒) บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 22/07/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 22
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันดา บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ลงข่าว : 12/07/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 22
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างสระหนองหิน (ช่วงที่ ๒) บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 12/07/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 19
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง การกำหนดราคากลางจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเปือยน้อย
ลงข่าว : 04/07/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 19
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ลงข่าว : 20/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 23
ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
16/08/2022 : ซื้อโครงการ การป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อย ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2022 : ซื้อโครงการ การป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม ปีการศึกษา 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2022 : จ้างจัดจ้างซ่อมระบบโบล์เวอร์ดูดควันเตาเผาขยะเทศบาลตำบลเปือยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2022 : จ้างจัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการสายใยรักครอบครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2022 : ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม ปีการศึกษา1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/08/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/08/2022 : จ้างออกแบบจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเปือยน้อย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
09/08/2022 : ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายทอง ปีการศึกษา 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook เทศบาลตำบลเปือยน้อย
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< กันยายน 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • โยธาไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • กรมสรรพากร
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ธ.ออมสิน
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กรมจัดหางาน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมบัญชีกลาง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ศาลปกครอง
 • กรมทางหลวง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ธ.ธกส
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)