นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
1207   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

กองคลัง

นางสาวสำเภา ผาลารักษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
จ่าเอกสุมงคล เขียวกลม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวสุกัลยา นิลภา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สิบเอกวุฒิชาติ พริ้วไธสง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวธนัญกรณ์ ประไพร
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายสุพจน์ เฝ้าวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ