เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
15   คน
สถิติทั้งหมด
58204   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

กองคลัง

นางสาวสำเภา ผาลารักษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
0981010539
จ่าเอกสุมงคล เขียวกลม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
0952369821
นางสาวธนัญกรณ์ ประไพร
เจ้าพนักงานพัสดุ
0836562659
นางสาวสุกัลยา นิลภา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
0933509844
นายธนภณ กุลสุวรรณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
092-6619954
นายสุพจน์ เฝ้าวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
0982577840
นางวราภรณ์ เมืองขวา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักจ้างตามภารกิจ)
0992041967
นางสาวธนพร มีวงษ์วิทยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0916790499
นางนภัสกร มีวงษ์วิทยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0883241105
นางปภาดา แก้วสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0650076370