เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
35   คน
สถิติทั้งหมด
10796   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

กองคลัง

นางสาวสำเภา ผาลารักษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
0981010539
จ่าเอกสุมงคล เขียวกลม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
0952369821
สิบเอกวุฒิชาติ พริ้วไธสง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
0818726600
นางสาวสุกัลยา นิลภา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
0933509844
นางสาวธนัญกรณ์ ประไพร
เจ้าพนักงานพัสดุ
0836562659
นายสุพจน์ เฝ้าวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
0982577840
นางวราภรณ์ เมืองขวา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักจ้างตามภารกิจ)
0992041967
นางสาวธนพร มีวงษ์วิทยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0916790499
นางนภัสกร มีวงษ์วิทยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0883241105
นางปภาดา แก้วสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
0650076370