เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
64   คน
สถิติทั้งหมด
32183   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

02/06/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปือยน้อยพัฒนา 1 บ้านเปือยน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2023 : จ้างโครงการจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2023 : จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อย ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2023 : จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายทอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2023 : จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กง- ๙๔๗๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๔๓ ? ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2023 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมขนมหวานโครงการผู้เชี่ยวชาญชีวิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2023 : จ้างจ้างเหมาจัดทำขบวนแห่บั้งไฟในโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2023 : จ้างจ้างเหมาจัดทำขบวนแห่บั้งไฟในโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2023 : ซื้อจัดซื้อวัสดุจัดตกแต่งสถานที่ ฐานจุดบั้งไฟ และบั้งไฟ โครงการจัดงานประพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ ) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2023 : จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน16--31พฤษภาคม 2566ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อมงบประมาณ12,672 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2023 : จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2023 : จ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายทอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2023 : จ้างโครงจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำวันที่ 16-31 พฤษภาคม ๒๕๖๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2023 : จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน16--31พฤษภาคม 2566ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อมงบประมาณ12,672 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2023 : ซื้อจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ตรานมโรงเรียน จำนวน ๑๑ วัน (นักเรียน ๕๙๑ คน) เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๖,๕๐๑ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2023 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2023 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมขนมหวานโครงการผู้เชี่ยวชาญชีวิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2023 : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2023 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2023 : จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พํฒนาเด็กเล็กวัดสายทอง เดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2023 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2023 : ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน และของสมนาคุณ โครงการทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2023 : จ้างจัดจ้างประกอบอาหารพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2023 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมขนมหวานโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2023 : จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ โครงการทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2023 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมขนมหวานโครงการผู้เชี่ยวชาญชีวิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/04/2023 : จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผว- ๒๕๘๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔ - ๓๖ ? ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/04/2023 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานผ้าม่านพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2023 : จ้างจัดจ้างเหมาเครื่องเสียงในโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2023 : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง