เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
6   คน
สถิติทั้งหมด
23284   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

03/02/2023 : ซื้อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/02/2023 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บาน มอก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓ ถนนหัวฝายพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/02/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓ ถนนหัวฝายพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/02/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓ ถนนหัวฝายพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/01/2023 : ซื้อจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ตรานมโรงเรียน จำนวน ๒๐ วัน (นักเรียน ๖๑๓ คน) เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒,๒๖๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2023 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2023 : ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/01/2023 : จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/01/2023 : จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายทอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2023 : จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓- ๕๙๘๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๓๘ ? ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2023 : จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บษ ๕๙๙๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖ - ๔๙ ? ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2023 : จ้างโครงการจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนกุมภาพันธ์2566ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2023 : โครงการสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
18/01/2023 : ซื้อจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2023 : จ้างจัดจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2023 : จ้างจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : ซื้อจัดซื้อวัสดุจัดเตรียมสถานที่และของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันเกมในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023 : ซื้อจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน๘๓-๖๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2023 : จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผว- ๒๕๘๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔ - ๓๖ ? ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2023 : ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓ ถนนหัวฝายพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/01/2023 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓ ถนนหัวฝายพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/01/2023 : ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๔๗๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/12/2022 : จ้างโครงการจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อย ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/12/2022 : จ้างโครงการจัดจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็กวัดสายทอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2022 : จ้างโครงการจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มกราคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2022 : ซื้อจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ตรานมโรงเรียน จำนวน ๒๑ วัน (นักเรียน ๖๑๓ คน) เดือน มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒,๘๗๓ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/12/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/12/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓ ถนนหัวฝายพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)