นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
1207   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุพันธ์ แทนซิน
ประธานสภาเทศบาล
นายปรีชา วิเชาว์
รองประธานสภาเทศบาล
นายพิเชษ สร้อยเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย เขต 1
นายนิคม ธรรมรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย เขต 1
นายบุญมี จงคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย เขต 1
นายแว่น ชาดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย เขต 1
นายเสวตร หล้ากันหา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย เขต 1
นายสุรชัย พรมมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย เขต 2
นายรัฐพงษ์ ปะทะกะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย เขต 2
นางทองปน พรมมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย เขต 2
นายสมบัติ ทาทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย เขต 2
นายประพัฒน์ ปิกะตัง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย เขต 2