เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
44   คน
สถิติทั้งหมด
52859   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

หัวหน้าส่วนราชการ

สิบตำรวจโท บัญชา คงนวนอินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลเปือยน้อย
0833327255
ตำแหน่งว่าง
รองปลัดเทศบาล
นายวโรดม สำโรงพล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
0930320553
นางสาวสำเภา ผาลารักษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
0981010539
นายสุรนาท ทองทำมา
ผู้อำนวยการกองช่าง
0629399255
ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม