นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
13   คน
สถิติทั้งหมด
1206   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

หัวหน้าส่วนราชการ

สิบตำรวจโท บัญชา คงนวนอินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลเปือยน้อย
พันจ่าเอกทองใหม่ จันทร์คุ้ม
รองปลัดเทศบาล
นายวโรดม สำโรงพล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสำเภา ผาลารักษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุรนาท ทองทำมา
ผู้อำนวยการกองช่าง
จ่าเอกวีรวัฒน์ หลักโคตร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม