เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
9296   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
ภาพกิจกรรม ทต.เปือยน้อย
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสตรี
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสตรี
 • ทำความสะอาดถนนวิเชียรพัฒนา
  ทำความสะอาดถนนวิเชียรพัฒนา
 • ปรับปรุงถนน 2297
  ปรับปรุงถนน 2297
 • ประชุมกองทุนเปือยน้อยรวมศรัทธาฮักแพง ...
  ประชุมกองทุนเปือยน้อยรวมศรัทธาฮักแพง ...
 • มอบชุดตรวจ ATK ให้รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำ...
  มอบชุดตรวจ ATK ให้รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำ...
 • ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจ LPA
  ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจ LPA
 • มอบถุงยังชีพผู้ป่วยบ้านหัวฝาย
  มอบถุงยังชีพผู้ป่วยบ้านหัวฝาย
 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ...
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ...
 • กิจกรรมจิตอาสา
  กิจกรรมจิตอาสา
 • ต้อนรับนายกเทศมตรีตำบลดอนหัน พร้อมคณ...
  ต้อนรับนายกเทศมตรีตำบลดอนหัน พร้อมคณ...
 • ต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุด...
  ต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุด...
 • ต้อนรับคณะสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่10
  ต้อนรับคณะสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่10
 • ปรับปรุงถนนบ้านเปือยน้อยหมู่2
  ปรับปรุงถนนบ้านเปือยน้อยหมู่2
 • ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำ...
  ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำ...
 • ประชุมผู้ปกครอง เปิดภาคเรียนปีการศึกษ...
  ประชุมผู้ปกครอง เปิดภาคเรียนปีการศึกษ...
 • พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนอนุ...
  พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนอนุ...
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคอำเ...
  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคอำเ...
 • ประชุมคณะกรรมการการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็...
  ประชุมคณะกรรมการการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็...
สิบตำรวจโท บัญชา คงนวนอินทร์
สิบตำรวจโท บัญชา คงนวนอินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลเปือยน้อย
นายสุพันธ์ แทนซิน
นายสุพันธ์ แทนซิน
ประธานสภาเทศบาล
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเปือยน้อย
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเปือยน้อย
โทร.043 494 119

ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านวังหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 14/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินเกรดเกลี่ยเรียบ สายรอบป่าช้า บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 14/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 9
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ลงข่าว : 09/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 15
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ลงข่าว : 09/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 6
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยร่วมใจ ๒ บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๗ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 30/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 8
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยกุ้มนอก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 30/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 5
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
24/06/2022 : จ้างโครงการจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2022 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อม เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/06/2022 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสตรีประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/06/2022 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายทอง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2022 : จ้างจัดจ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ เทศบาลตำบลเปือยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2022 : จ้างจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาเตาเผาขยะเทศบาลตำบลเปือยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2022 : จ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเปือยน้อย
15/06/2022 : ซื้อจัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและน้ำยาเคมีพ่นยุงโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook เทศบาลตำบลเปือยน้อย
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< มิถุนายน 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กระทรวงการคลัง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ธ.ธกส
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ศาลปกครอง
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมทางหลวง
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ธ.ออมสิน
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • โยธาไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมจัดหางาน