นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
17   คน
สถิติทั้งหมด
7758   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
ภาพกิจกรรม ทต.เปือยน้อย
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุด...
  ต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุด...
 • ต้อนรับคณะสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่10
  ต้อนรับคณะสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่10
 • ปรับปรุงถนนบ้านเปือยน้อยหมู่2
  ปรับปรุงถนนบ้านเปือยน้อยหมู่2
 • ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำ...
  ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำ...
 • ประชุมผู้ปกครอง เปิดภาคเรียนปีการศึกษ...
  ประชุมผู้ปกครอง เปิดภาคเรียนปีการศึกษ...
 • พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนอนุ...
  พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนอนุ...
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคอำเ...
  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคอำเ...
 • ประชุมคณะกรรมการการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็...
  ประชุมคณะกรรมการการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็...
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบ...
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบ...
 • ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอำเภอเปือยน้อย
  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอำเภอเปือยน้อย
 • ประชุมหัวหน้าส่วนประจำเดือนพฤษภาคม
  ประชุมหัวหน้าส่วนประจำเดือนพฤษภาคม
 • นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดขอน...
  นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดขอน...
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกั...
  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกั...
 • ประชุมกรรมการสหกรณ์การเกษตรอำเภอเปือย...
  ประชุมกรรมการสหกรณ์การเกษตรอำเภอเปือย...
 • ประชุมคณะกรรมการ (ศจพ.อ.)ครั้งที่1/2565
  ประชุมคณะกรรมการ (ศจพ.อ.)ครั้งที่1/2565
 • ขุดลอกท่อระบายน้ำอุดดัน
  ขุดลอกท่อระบายน้ำอุดดัน
 • กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
  กิจกรรมประเพณีสงกรานต์
 • จัดเตรียมงานประเพณีวันสงกรานต์
  จัดเตรียมงานประเพณีวันสงกรานต์
สิบตำรวจโท บัญชา คงนวนอินทร์
สิบตำรวจโท บัญชา คงนวนอินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลเปือยน้อย
นายสุพันธ์ แทนซิน
นายสุพันธ์ แทนซิน
ประธานสภาเทศบาล
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเปือยน้อย
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเปือยน้อย
โทร.043 494 119

ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเจริญสว่าง บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 14/03/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 13
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างสนามกีฬา บ้านเปือยน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 02/03/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 12
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบห้วยม่วง บ้านวังหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 01/03/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 12
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างสนามกีฬา บ้านเปือยน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 10/02/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 18
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบห้วยม่วง บ้านวังหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 10/02/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 14
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวฝายตัดใหม่ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 10/02/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 16
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
20/05/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/05/2022 : ซื้อจัดซื้อชุดตรวจโควิด แบบแยงจมูกยี่ห้อ Diasia โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2022 : จ้างจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อยประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2022 : ซื้อจัดซื้อนมยูเอสที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ตรานมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ วัน (นักเรียน ๖๐๐ คน) เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๖,๖๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2022 : ซื้อจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อซิลเวอร์นาโน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2022 : จ้างจัดจ้างซ่อมไถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค - ๖๕๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๕ - ๔๕ ? ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2022 : ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๑๘๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๒ -๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/05/2022 : ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดแมลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2022 : จ้างจัดจ้างเหมาอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook เทศบาลตำบลเปือยน้อย
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< พฤษภาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ธ.ธกส
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ศาลปกครอง
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมจัดหางาน
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • โยธาไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์