เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
12756   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
ภาพกิจกรรม ทต.เปือยน้อย
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • วัดศรีสมพรบ้านโนนเหลี่ยมพิธีทำบุญและฟ...
  วัดศรีสมพรบ้านโนนเหลี่ยมพิธีทำบุญและฟ...
 • วัดธาตุกู่ทอง พิธีทำบุญและฟังเทศน์เพื...
  วัดธาตุกู่ทอง พิธีทำบุญและฟังเทศน์เพื...
 • โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
 • ศึกษาดูงานสำนักงาน 30 สิงหาคม 2565-2 ...
  ศึกษาดูงานสำนักงาน 30 สิงหาคม 2565-2 ...
 • ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนิน...
  ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนิน...
 • โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
 • ปลูกต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษา
  ปลูกต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษา
 • ประชุมสภา สมัยที่3ครั้งที่2
  ประชุมสภา สมัยที่3ครั้งที่2
 • ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติข...
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติข...
 • โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจก...
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจก...
 • โครงการอบรมส่งเสริมวินัยจราจร
  โครงการอบรมส่งเสริมวินัยจราจร
 • โครงการสายใยรักครอบครัว
  โครงการสายใยรักครอบครัว
 • ตลาดอารยธรรมย้านยุค 900 ปี
  ตลาดอารยธรรมย้านยุค 900 ปี
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปี...
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันปี...
 • มอบเงิผู้ประสบภัยพิบัติ
  มอบเงิผู้ประสบภัยพิบัติ
 • ประชุมสภา
  ประชุมสภา
 • ประชุมคณะกรรมการกิ่งกาชาด
  ประชุมคณะกรรมการกิ่งกาชาด
 • มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
สิบตำรวจโท บัญชา คงนวนอินทร์
สิบตำรวจโท บัญชา คงนวนอินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลเปือยน้อย
นายสุพันธ์ แทนซิน
นายสุพันธ์ แทนซิน
ประธานสภาเทศบาล
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากกา...
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเปือยน้อย
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเปือยน้อย
โทร.043 494 119

ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันดา บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 21/09/3108 โดย : เจ้าหน้าที่ 39
ประกาศ เทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖
ลงข่าว : 16/09/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 4
ประกาศ เทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบสระวงษ์ บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๗ ถนนรอบสระวงษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๒๒๒ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น
ลงข่าว : 15/09/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 8
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโนนเมืองพัฒนา บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 13/09/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 11
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอยร่วมใจ 2 บ้านหัวขัว หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 13/09/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 10
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงหน้าบ้านนางขาน ยางทุ่ง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 13/09/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 3
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
21/09/2022 : จ้างจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2022 : เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓ ถนนหัวฝายพัฒนา
15/09/2022 : เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบสระวงษ์ บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๗ ถนนรอบสระวงษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๒๒๒ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘,๕๕๔ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ สาย
14/09/2022 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2022 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องอัดอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงหน้าบ้านนางขาน ยางทุ่ง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโนนเมืองพัฒนา บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2022 : ซื้อจัดซื้อชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2022 : ซื้อจัดซื้อเติมผงเคมีดับเพลิงและสายส่งน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2022 : จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook เทศบาลตำบลเปือยน้อย
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< กันยายน 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงการคลัง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ศาลปกครอง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมบัญชีกลาง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • โยธาไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมจัดหางาน
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ธ.ธกส
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมทางหลวง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมสรรพากร
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น