เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
17797   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
ภาพกิจกรรม ทต.เปือยน้อย
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
  การจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
 • โครงการเข้าค่ายพุทธรรมผู้สูงอายุ
  โครงการเข้าค่ายพุทธรรมผู้สูงอายุ
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเ...
  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเ...
 • ประชุมแผนพัฒนาเทศบาล
  ประชุมแผนพัฒนาเทศบาล
 • โครงการศึกษาดูงาน 19-20 ก.ย.65
  โครงการศึกษาดูงาน 19-20 ก.ย.65
 • วัดศรีสมพรบ้านโนนเหลี่ยมพิธีทำบุญและฟ...
  วัดศรีสมพรบ้านโนนเหลี่ยมพิธีทำบุญและฟ...
 • วัดธาตุกู่ทอง พิธีทำบุญและฟังเทศน์เพื...
  วัดธาตุกู่ทอง พิธีทำบุญและฟังเทศน์เพื...
 • โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
 • ศึกษาดูงานสำนักงาน 30 สิงหาคม 2565-2 ...
  ศึกษาดูงานสำนักงาน 30 สิงหาคม 2565-2 ...
 • ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนิน...
  ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนิน...
 • โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
 • ปลูกต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษา
  ปลูกต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษา
 • ประชุมสภา สมัยที่3ครั้งที่2
  ประชุมสภา สมัยที่3ครั้งที่2
 • ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติข...
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติข...
 • โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจก...
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจก...
 • โครงการอบรมส่งเสริมวินัยจราจร
  โครงการอบรมส่งเสริมวินัยจราจร
 • โครงการสายใยรักครอบครัว
  โครงการสายใยรักครอบครัว
 • ตลาดอารยธรรมย้านยุค 900 ปี
  ตลาดอารยธรรมย้านยุค 900 ปี
สิบตำรวจโท บัญชา คงนวนอินทร์
สิบตำรวจโท บัญชา คงนวนอินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลเปือยน้อย
นายสุพันธ์ แทนซิน
นายสุพันธ์ แทนซิน
ประธานสภาเทศบาล
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วน ท้องถิ่น
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากกา...
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเปือยน้อย
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเปือยน้อย
โทร.043 494 119

ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันดา บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 21/09/3108 โดย : เจ้าหน้าที่ 64
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
ลงข่าว : 06/01/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 35
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบสระวงษ์ บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 12/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 23
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2565 ก.ค 2565-ก.ย 2565
ลงข่าว : 05/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 22
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอนแก่นน้อย - บ้านโนนแร่ บ้านขอนแก่นน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรไหล่ทาง ๐.๕๐เมตร
ลงข่าว : 28/09/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 20
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ลงข่าว : 21/09/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 34
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
02/12/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถตักหน้าขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/12/2022 : ซื้อจัดซื้อถังดำพลาสติกพร้อมฝาปิดตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/12/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2022 : ซื้อจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร รสจืด ตรานมโรงเรียน จำนวน ๑๙ วัน (นักเรียน ๖๑๓ คน) เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑,๖๔๗ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2022 : จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ โครงการร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/11/2022 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายทองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2022 : จ้างFโครงการจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนธันวาคม2565โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2022 : จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ โครงการร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/11/2022 : จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ โครงการร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook เทศบาลตำบลเปือยน้อย
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< ธันวาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมบัญชีกลาง
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ธ.ออมสิน
 • กระทรวงการคลัง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมทางหลวง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • โยธาไทย
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ศาลปกครอง
 • กรมสรรพากร
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมจัดหางาน