นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
15   คน
สถิติทั้งหมด
3501   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
ภาพกิจกรรม ทต.เปือยน้อย
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ซ่อมแซมถนนบ้านวังหินหมู่ 7
  ซ่อมแซมถนนบ้านวังหินหมู่ 7
 • สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต4
  สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต4
 • แก้ไขปญหาน้ำทิ้งในครัวเรือนชุมชนหัวขั...
  แก้ไขปญหาน้ำทิ้งในครัวเรือนชุมชนหัวขั...
 • เตรียมความพร้อมศูนย์พักคอย
  เตรียมความพร้อมศูนย์พักคอย
 • ธนาคารน้ำใต้ดินบ้านหัวฝาย
  ธนาคารน้ำใต้ดินบ้านหัวฝาย
 • โครงการพัฒนารูปแบบการควบคุมระดับความด...
  โครงการพัฒนารูปแบบการควบคุมระดับความด...
 • โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยควา...
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยควา...
 • ประชุมคณะทำงาน ITA
  ประชุมคณะทำงาน ITA
 • โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยควา...
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยควา...
 • ประชุมคณะกรรมการศปก/ศบส. อำเภอเปือยน้อย
  ประชุมคณะกรรมการศปก/ศบส. อำเภอเปือยน้อย
 • โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอ...
  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอ...
 • กิจกรรมวันปีใหม่2565
  กิจกรรมวันปีใหม่2565
 • ฉบับที่5 วันที่31 ธันวาคม 2564
  ฉบับที่5 วันที่31 ธันวาคม 2564
 • ฉบับที่4 วันที่ 24 ธันวาคม 2564
  ฉบับที่4 วันที่ 24 ธันวาคม 2564
 • ฉบับที่ 3 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
  ฉบับที่ 3 วันที่ 17 ธันวาคม 2564
 • ฉบับที่2 วันที่10 ธันวาคม 2564
  ฉบับที่2 วันที่10 ธันวาคม 2564
 • กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ผู้นำจิตอาสาพัฒนา...
  กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ผู้นำจิตอาสาพัฒนา...
 • ฉบับที่ 1 วันที่ 3 ธันวาคม 2564
  ฉบับที่ 1 วันที่ 3 ธันวาคม 2564
สิบตำรวจโท บัญชา คงนวนอินทร์
สิบตำรวจโท บัญชา คงนวนอินทร์
ปลัดเทศบาลตำบลเปือยน้อย
นายสุพันธ์ แทนซิน
นายสุพันธ์ แทนซิน
ประธานสภาเทศบาล
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเปือยน้อย
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเปือยน้อย
โทร.043 494 119

ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสนามไก่ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 29/12/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 8
ประกาศ เทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านดอนนาโน หมู่ที่ ๖ ตำบลเปือยน้อย เชื่อมบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ลงข่าว : 21/12/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 7
ประกาศ เทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเจริญสว่าง บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ลงข่าว : 21/12/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 9
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านดอนนาโน หมู่ที่ ๖ ตำบลเปือยน้อย เชื่อมบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก
ลงข่าว : 21/12/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 8
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเจริญสว่าง บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก
ลงข่าว : 21/12/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 8
ประกาศเทศบาลตำบลเปือยน้อย เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสนามไก่ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 17/12/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 7
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
25/01/2022 : ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/01/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/01/2022 : ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/01/2022 : ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/01/2022 : ซื้อจัดซื้อน้ำมันเครื่องและน้ำมันไฮดรอลิครถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๑๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2022 : จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๓- ๕๙๘๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๓๘ ? ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook เทศบาลตำบลเปือยน้อย
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< มกราคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • โยธาไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ธ.ออมสิน
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ศาลปกครอง
 • กรมจัดหางาน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ธ.ธกส
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ