เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
60069   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
 มอบวุฒิบัตร แก่นักเรียนที่ผ่านการประเมินพัฒนาการการศึกษาปฐมวัย จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อมสังกัดเทศบาลตำบลเปือยน้อย
มอบวุฒิบัตร แก่นักเรียนที่ผ่านการประเมินพัฒนาการการศึกษาปฐมวัย จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเหลื่อมสังกัดเทศบาลตำบลเปือยน้อย
    36
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566
    120
1. เยี่ยม พบปะ สอบถามติดตาม และให้กำลังใจ ครัวเรือนเป้าหมาย TP Map (ด้านที่อยู่อาศัย) หมู่ 5 ตำบลเปือยน้อย 2. เยี่ยม พบปะ สอบถาม ติดตาม และให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ครัวเรือนเป้าหมาย TP Map (ด้านสุขภาพ)
1. เยี่ยม พบปะ สอบถามติดตาม และให้กำลังใจ ครัวเรือนเป้าหมาย TP Map (ด้านที่อยู่อาศัย) หมู่ 5 ตำบลเปือยน้อย 2. เยี่ยม พบปะ สอบถาม ติดตาม และให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ครัวเรือนเป้าหมาย TP Map (ด้านสุขภาพ)
    93
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
    90
กิจกรรม 5 ส.
กิจกรรม 5 ส.
    136
โครงการงานแห่เทียนประเพณีเข้าพรรษา
โครงการงานแห่เทียนประเพณีเข้าพรรษา
    107
กิจกรรมโครงการผู้เชี่ยวชาญชีวิตประจำเดือน กรกฏาคม (ครั้งที่ 1 )
กิจกรรมโครงการผู้เชี่ยวชาญชีวิตประจำเดือน กรกฏาคม (ครั้งที่ 1 )
    164
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
    140
งานประเพณีบุญเดือนหก(บุญบั้งไฟ)ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566 ณ บ้านวังหิน
งานประเพณีบุญเดือนหก(บุญบั้งไฟ)ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566 ณ บ้านวังหิน
    89
งานคลินิคเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
งานคลินิคเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    134
กิจกรรมจิตอาสา “ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ” บริเวณลำห่วยม่วง (ฝายน้ำล้นเก่า) หมู่ที่2 หมู่ที่7 ตำบลสระแก้ว
กิจกรรมจิตอาสา “ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ” บริเวณลำห่วยม่วง (ฝายน้ำล้นเก่า) หมู่ที่2 หมู่ที่7 ตำบลสระแก้ว
    99
เดินรณรงค์เชิญชวนคนไทย ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
เดินรณรงค์เชิญชวนคนไทย ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
    114
เทศบาลตำบลเปือยน้อยขอเชิญชวนประชาชนออกกำลังกายบริเวณสวนสาธารณะสระวงษ์
เทศบาลตำบลเปือยน้อยขอเชิญชวนประชาชนออกกำลังกายบริเวณสวนสาธารณะสระวงษ์
    141
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อยจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อยจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัว
    157
บรรยากาศ เดินขบวนและการแสดงแสงสีเสียง ศิวะราตรี ปูชนียาลัย ณ ปราสาทเปือยน้อย วันที่ 3-4 เมษายน 2566 ✨✨ บุญสรงกู่ ไหว้ปู่อุปฮาด ✨✨
บรรยากาศ เดินขบวนและการแสดงแสงสีเสียง ศิวะราตรี ปูชนียาลัย ณ ปราสาทเปือยน้อย วันที่ 3-4 เมษายน 2566 ✨✨ บุญสรงกู่ ไหว้ปู่อุปฮาด ✨✨
    380
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน " วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน " วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"
    135
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสตรี
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสตรี
    156
โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (kick off) ณ วัดธาตุกู่ทอง
โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (kick off) ณ วัดธาตุกู่ทอง
    170
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อย
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อย
    187
งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566
งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566
    144
งานวันเด็ก  ประจำปี 2566
งานวันเด็ก ประจำปี 2566
    110
จัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ หน้าปราสาทเปือยน้อย
จัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ หน้าปราสาทเปือยน้อย
    142
การประชุมปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเปือยน้อย (ศป.ปส.อ.เปือยน้อย) และประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ปี 2566
การประชุมปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเปือยน้อย (ศป.ปส.อ.เปือยน้อย) และประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ปี 2566
    134
นายนิกร  เทศต้อม  นายกเทศมนตรีตำเปือยน้อย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ปลัดเทศบาลตำบลเปือยน้อย เข้าพบ นายปิยะพงษ์  คลังทอง  นายอำเภอเปือยน้อย  เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเปือยน้อย
นายนิกร เทศต้อม นายกเทศมนตรีตำเปือยน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ปลัดเทศบาลตำบลเปือยน้อย เข้าพบ นายปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอเปือยน้อย เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเปือยน้อย
    146
ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณปราสาทเปือยน้อย
ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณปราสาทเปือยน้อย
    158
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี2566
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี2566
    128
กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
    141


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด8
1 2 3 4 5 6 7 8 >>