เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
10792   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม
 6   26
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
 15   40
กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมจิตอาสา
 18   11
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
 6   17
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
 6   9
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการอ่าน ระหว่าง กศน. อำเภอ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการอ่าน ระหว่าง กศน. อำเภอ
 3   10
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
 6   16
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 12   11
ตรวจตลาด
ตรวจตลาด
 9   9
แห่เทียนวันเข้าพรรษา
แห่เทียนวันเข้าพรรษา
 12   21
ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษากับคณะครูโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษากับคณะครูโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
 9   18
ผ้าป่าฮักแพงเบิ่งแยงกัน
ผ้าป่าฮักแพงเบิ่งแยงกัน
 6   12
อบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 6
อบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 6
 6   10
ตรวจ LPA
ตรวจ LPA
 6   12
มอบเงินผู้ประสบภัยพิบัติ
มอบเงินผู้ประสบภัยพิบัติ
 3   12
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
 6   20
ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม
ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม
 6   15
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสตรี
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสตรี
 21   107
ทำความสะอาดถนนวิเชียรพัฒนา
ทำความสะอาดถนนวิเชียรพัฒนา
 12   16
ปรับปรุงถนน 2297
ปรับปรุงถนน 2297
 6   12
ประชุมกองทุนเปือยน้อยรวมศรัทธาฮักแพง เบิ่งแยงกัน
ประชุมกองทุนเปือยน้อยรวมศรัทธาฮักแพง เบิ่งแยงกัน
 6   13
มอบชุดตรวจ ATK ให้รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว
มอบชุดตรวจ ATK ให้รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว
 6   13
ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจ LPA
ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจ LPA
 6   77
มอบถุงยังชีพผู้ป่วยบ้านหัวฝาย
มอบถุงยังชีพผู้ป่วยบ้านหัวฝาย
 6   60
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี
 20   50
กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมจิตอาสา
 9   14
ต้อนรับนายกเทศมตรีตำบลดอนหัน  พร้อมคณะอบต.ดอนหัน
ต้อนรับนายกเทศมตรีตำบลดอนหัน พร้อมคณะอบต.ดอนหัน
 12   15


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
1 2 3 4 5 >>