เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
64   คน
สถิติทั้งหมด
32183   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
บรรยากาศ เดินขบวนและการแสดงแสงสีเสียง ศิวะราตรี ปูชนียาลัย ณ ปราสาทเปือยน้อย วันที่ 3-4 เมษายน 2566 ✨✨ บุญสรงกู่ ไหว้ปู่อุปฮาด ✨✨
บรรยากาศ เดินขบวนและการแสดงแสงสีเสียง ศิวะราตรี ปูชนียาลัย ณ ปราสาทเปือยน้อย วันที่ 3-4 เมษายน 2566 ✨✨ บุญสรงกู่ ไหว้ปู่อุปฮาด ✨✨
    4
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน " วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน " วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"
    3
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสตรี
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสตรี
    24
โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (kick off) ณ วัดธาตุกู่ทอง
โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (kick off) ณ วัดธาตุกู่ทอง
    50
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อย
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อย
    65
งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566
งานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566
    47
งานวันเด็ก ประจำปี 2566
งานวันเด็ก ประจำปี 2566
    40
จัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ หน้าปราสาทเปือยน้อย
จัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ หน้าปราสาทเปือยน้อย
    58
การประชุมปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเปือยน้อย (ศป.ปส.อ.เปือยน้อย) และประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ปี 2566
การประชุมปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเปือยน้อย (ศป.ปส.อ.เปือยน้อย) และประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ปี 2566
    51
นายนิกร เทศต้อม นายกเทศมนตรีตำเปือยน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ปลัดเทศบาลตำบลเปือยน้อย เข้าพบ นายปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอเปือยน้อย เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเปือยน้อย
นายนิกร เทศต้อม นายกเทศมนตรีตำเปือยน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ปลัดเทศบาลตำบลเปือยน้อย เข้าพบ นายปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอเปือยน้อย เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเปือยน้อย
    66
ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณปราสาทเปือยน้อย
ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณปราสาทเปือยน้อย
    71
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี2566
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี2566
    53
กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลสุภัทรา
    46
ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ดำเนินการจัดทำ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน“ ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ในเขตพื้นที่บ้านหัวขัว หมู่ที่1 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ดำเนินการจัดทำ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน“ ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ในเขตพื้นที่บ้านหัวขัว หมู่ที่1 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
    44
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน"ศิวะราตรี ปูชนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย" (บุญกู่) ประจำปี 2566
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน"ศิวะราตรี ปูชนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย" (บุญกู่) ประจำปี 2566
    55
ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ดำเนินการจัดทำ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน“ ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ในเขตพื้นที่บ้านหัวขัว หมู่ที่7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ดำเนินการจัดทำ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน“ ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ในเขตพื้นที่บ้านหัวขัว หมู่ที่7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
    41
ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ดำเนินการจัดทำ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน“ ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ในเขตพื้นที่บ้านวังหิน หมู่ที่7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ดำเนินการจัดทำ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน“ ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ในเขตพื้นที่บ้านวังหิน หมู่ที่7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
    51
ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ดำเนินการจัดทำ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน“ ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ในเขตพื้นที่บ้านดอนนาโน หมู่ที่6 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ดำเนินการจัดทำ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน“ ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ในเขตพื้นที่บ้านดอนนาโน หมู่ที่6 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
    52
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันละปราบปรามยาเสพติด อำเภอเปือยน้อย (ศป.ปส.อ.เปือยน้อย )
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันละปราบปรามยาเสพติด อำเภอเปือยน้อย (ศป.ปส.อ.เปือยน้อย )
    43
ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ดำเนินการจัดทำ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน“ ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ในเขตพื้นที่บ้านวังหิน หมู่ที่ 2 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ดำเนินการจัดทำ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน“ ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ในเขตพื้นที่บ้านวังหิน หมู่ที่ 2 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
    36
นายนิกร เทศต้อม นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย นำคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลเปือยน้อย เข้าร่วมพิธีปล่อยปลา ณ บริเวณสระวงษ์
นายนิกร เทศต้อม นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย นำคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลเปือยน้อย เข้าร่วมพิธีปล่อยปลา ณ บริเวณสระวงษ์
    48
การประชุม กองทุนเปือยน้อย รวมศรัทธา ฮักแพง เบิ่งแยงกัน การจัดงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์แวร์
การประชุม กองทุนเปือยน้อย รวมศรัทธา ฮักแพง เบิ่งแยงกัน การจัดงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และงานขอนแก่นซอฟต์แวร์
    100
ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ดำเนินการจัดทำ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน “ ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนทัองถิ่นประเทศไทย ในเขตพื้นที่บ้านเปือยน้อย หมู่ที่ 2
ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ดำเนินการจัดทำ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน “ ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนทัองถิ่นประเทศไทย ในเขตพื้นที่บ้านเปือยน้อย หมู่ที่ 2
    35
 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามนโยบายจังหวัดขอนแก่น"แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น"
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามนโยบายจังหวัดขอนแก่น"แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น"
    45
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ดำเนินการจัดทำ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน“ บ้านขอนแก่นน้อย หมู่ 5
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ดำเนินการจัดทำ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน“ บ้านขอนแก่นน้อย หมู่ 5
    56
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
    55
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ดำเนินการจัดทำ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน“ บ้านโนนเหลื่อม หมู่ 4
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ดำเนินการจัดทำ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน“ บ้านโนนเหลื่อม หมู่ 4
    62


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด7
1 2 3 4 5 6 7 >>