นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
13   คน
สถิติทั้งหมด
1206   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลเปือยน้อยประจำเดือนตุลาคม 2564
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลเปือยน้อยประจำเดือนตุลาคม 2564
 5   0
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาแผนดำเนินงาน 2565
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาแผนดำเนินงาน 2565
 6   2
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564
 7   3
เทศบาลตำบลเปือยน้อยร่วมกับชาวบ้านวังหินขุดลอกผักตบชวาบริเวณห้วยเลาใหญ่
เทศบาลตำบลเปือยน้อยร่วมกับชาวบ้านวังหินขุดลอกผักตบชวาบริเวณห้วยเลาใหญ่
 9   8
กิจกรรมทำความสะอาดถนน2297และถนนหน้าสำนักงานเทศบาล
กิจกรรมทำความสะอาดถนน2297และถนนหน้าสำนักงานเทศบาล
 8   7
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
 11   12
ศพด.บ้านโนนเหลื่อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ศพด.บ้านโนนเหลื่อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 5   10
ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
 6   84
ทำความสะอาดถนนสายต้นเจ้าแม่ไทรทอง
ทำความสะอาดถนนสายต้นเจ้าแม่ไทรทอง
 9   15
ทำความสะอาดบริเวณข้างหลังสถานีตำรวจภูธรอำเภอเปือยน้อย
ทำความสะอาดบริเวณข้างหลังสถานีตำรวจภูธรอำเภอเปือยน้อย
 9   21
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
 3   10


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1