เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
13   คน
สถิติทั้งหมด
58202   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

คณะผู้บริหาร

นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
0925592514
นายบุญมี ขันภักดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
0831417804
นายสวัสดิ์ ปิกะตัง
รองนายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
0934366746
นางหทัยรัตน์ โพโสลี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
0873743883
นายบุญจันทร์ พระจันสี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
084-995-3560