นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
1207   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

คณะผู้บริหาร

นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
นายบุญมี ขันภักดี
รองนายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
นายสวัสดิ์ ปิกะตัง
รองนายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
นางสมัย หล้าประเสริฐ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
นายบุญจันทร์ พระจันสี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย