นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
1207   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสายทอง

นางภัทราวดี รินไธสง
ครู
นางมณีรัตน์ ปัสสาวะโว
ครู
นางสาวอาทรณ์ เปรมปรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุภาพร พรมมา
ผู้ดูแลเด็ก