เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
6   คน
สถิติทั้งหมด
23284   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

ลงข่าว : 06/06/2565

   ด้วยเทศบาลตำบลเปือยน้อย  อำเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ  ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ  ในระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ณ  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลเปือยน้อย  ตำบลเปือยน้อย  อำเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๔๓ - ๔๙๔ - ๑๑๙  ในวันและเวลาราชการ  เข้าชม : 150