นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
1207   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 

ลงข่าว: 30/08/2564    6   84

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา10.00น. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเปือยน้อย  ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที่ 2 แปรญัตติ และวาระที่ 3 ลงมติ  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย