เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
56   คน
สถิติทั้งหมด
52871   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ดำเนินการจัดทำ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน“ ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ในเขตพื้นที่บ้านหัวขัว หมู่ที่1 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

ลงข่าว: 19/01/2566    7   101

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น.
นายนิกร เทศต้อม นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเปือยน้อย และผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ดำเนินการจัดทำ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน“ ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ในเขตพื้นที่บ้านหัวขัว หมู่ที่1 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น