เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
37   คน
สถิติทั้งหมด
10798   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการอ่าน ระหว่าง กศน. อำเภอ 

ลงข่าว: 25/07/2565    3   10

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565   เวลา 11:00 น. 
นายนิกร เทศต้อม นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการอ่าน ระหว่าง กศน. อำเภอและหน่วยงาน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานการขับเคลื่อนการอ่าน “เปือยน้อยเมืองวัฒนธรรมการอ่าน” ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีพันธกิจดังนี้
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ส่งเสริมการอ่าน
4. ขยายและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากร และ ภาคี เครือข่าย ให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเปือยน้อย