เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
16   คน
สถิติทั้งหมด
40107   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ลงข่าว: 25/07/2565    6   102

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565  เวลา 10:00 น.
นายนิกร เทศต้อม นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเปือยน้อย ครั้งที่ 5/2565 วาระการประชุม
1. เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่4/2565
3. รายงานการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุน
4. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณปี 2565 
ณ ห้องประชุมอำเภอเปือยน้อย