เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
38   คน
สถิติทั้งหมด
10799   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ตรวจตลาด 

ลงข่าว: 19/07/2565    9   9

วันที่ 19 กรกฎาคม  2565  เวลา 15:00 น. 
นายนิกร  เทศต้อม  นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
นายบุญมี ขันภักดี รองนายกเทศมนตรีฯ
นายสวัสดิ์  ปิกะตัง รองนายกเทศมนตรีฯ
นางพรนิภา สืบวงษา ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับ นายปริญญา  กองกาย  ผู้ดูแลหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 7  พร้อมหน่วยงานโรงพยาบาลเปือยน้อย ได้เข้าร่วมเยี่ยมเสริมพลังและเก็บตัวอย่างอาหารสด และอาหารปรุงสุกเพื่อไปตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร
ณ ตลาดสดเปือยน้อย