เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
10792   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

แห่เทียนวันเข้าพรรษา 

ลงข่าว: 14/07/2565    12   20

วันที่ 14 กรกฎาคม  2565  เวลา 09:30 น. 
นายนิกร  เทศต้อม  นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
นายบุญมี  ขันภักดี  รองนายกฯ
นายสวัสดิ์ ปิกะตัง รองนายกฯ
นายบุญจันทร์ พระจันทร์ศรี เลขาฯ
พร้อมด้วย สมาชิกสภา  ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเปือยน้อย ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565  เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ สืบทอดไว้ซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น  
ณ วัดธาตุกู่ทอง