เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
10792   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ผ้าป่าฮักแพงเบิ่งแยงกัน 

ลงข่าว: 09/07/2565    6   12

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:00 น.
นายนิกร  เทศต้อม นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
นายบุญมี  ขันภักดี  รองนายกเทศมนตรีฯ
นายสวัสดิ์ ปิกะตัง  รองนายกเทศมนตรีฯ
พร้อมข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลเปือยน้อย หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกแห่ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเขตพื้นที่อำเภอเปือยน้อย  กำนัน ทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการก่อตั้ง “กองทุนเปือยน้อยรวมศรัทธา  ฮักแพง เบิ่งแยงกัน” โดยมี ร้อยตำรวจตรี สิงห์คำ คำยอด นายอำเภอเปือยน้อยประธานในพิธี
1. กิจกรรมพิธีทำบุญทอดผ้าป่า
2. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
3. กิจกรรม SPORT NIGHT
ณ หอประชุมอำเภอเปือยน้อย