เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
13   คน
สถิติทั้งหมด
40104   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ตรวจ LPA 

ลงข่าว: 07/07/2565    6   96

วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.30 น. 
เทศบาลตำบลเปือยน้อย พร้อมด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย
 1. เทศบาลตำบลสระแก้ว
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม 

เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) จากคณะตรวจประเมิน ชุดที่ 3 ประจำปี 2565 
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเปือยน้อย