เทศบาลตำบลเปือยน้อย
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
https://www.puainoi.go.th
นายนิกร เทศต้อม
นายนิกร เทศต้อม
นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
35   คน
สถิติทั้งหมด
10796   คน
เริ่มนับวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม 

ลงข่าว: 01/08/2565    6   26

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น. 
นายนิกร เทศต้อม นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย  เข้าร่วมการประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเปือยน้อย  

ประจำเดือนสิงหาคม 2565  ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ) ครั้งที่ 3/2565 

ณ ศาลาวัดอัมพวัน บ้านวังม่วง ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย